rar icon

ivykis 1.rar - Atsisiųsti failą.

Dydis: 53.58 MB, Atsiųstas kartų: 1Jūsų failas yra apsaugotas slaptažodžiu. Įveskite slaptažodį, jei norite tęsti.


Šiame faile galimai yra įrašyta informacija apie vykusį susitikimą. Jame gali būti užsakytos prekės, sudarytas sutartis arba apibūdinti aptarti klausimai. Taip pat gali būti pateikta informacija apie susitikimo dalyvių kontaktus arba kitą svarbią informaciją susijusią su vykusiu renginiu.

download ok