Paslaugų teikimo sąlygos

Svetainės PARSIUSTI.LT paslaugų teikimo sąlygos

Jei jums reikia daugiau informacijos ar turite klausimų apie mūsų paslaugų teikimo sąlygas, susisiekite su mumis.

Įvadas

Šios sąlygos reglamentuoja jūsų naudojimąsi šia svetaine; naudodamiesi šia svetaine jūs visiškai ir be išlygų sutinkate su šiomis sąlygomis. Jei nesutinkate su šiomis taisyklėmis ir nuostatomis ar bet kuria šių sąlygų dalimi, negalite naudotis šia svetaine.

Norėdami naudotis šia svetaine, turite būti bent 18 [aštuoniolikos] metų. Naudodamiesi šia svetaine ir sutikdami su šiomis sąlygomis, jūs garantuojate ir patvirtinate, kad esate bent 18 metų amžiaus.

Priimtinas naudojimas

Jūs neturite naudoti šios svetainės tokiu būdu, dėl kurio gali būti padaryta žala svetainei, ar sumažėja PARSIUSTI.LT pasiekiamumas ar prieinamumas, ar jokiu kitu būdu, kuris yra neteisėtas, apgaulingas ar žalingas ar susijęs bet kokiu neteisėtu, neteisėtu, nesąžiningu ar žalingu tikslu ar veikla.

Jūs neturite naudoti šios svetainės norėdami kopijuoti, saugoti, priglobti, perduoti, siųsti, naudoti, publikuoti ar platinti bet kokią medžiagą, kurią sudaro šnipinėjimo programos, kompiuterio virusai, Trojos arklys, kirminas, klavišų registravimo žurnalas, „rootkit“ ar kita kenkėjiška kompiuterio programinė įranga.

Jūs neturite vykdyti jokios sistemingos ar automatizuotos duomenų rinkimo veiklos šioje svetainėje ar su ja nesusiję su PARSIUSTI.LT rašytiniu sutikimu.

Jūs neturite naudoti šios svetainės ar jos dalies, norėdami perduoti ar siųsti nepageidaujamus komercinius pranešimus.

Jūs neturite naudoti šios svetainės jokiais su rinkodara susijusiais tikslais be aiškaus rašytinio PARSIUSTI.LT sutikimo.

Apribotas priėjimas

Prieiga prie tam tikrų šios svetainės sričių yra ribota. PARSIUSTI.LT pasilieka teisę apriboti prieigą prie tam tikrų šios svetainės sričių arba, mūsų nuožiūra, visos šios svetainės. PARSIUSTI.LT gali pakeisti arba modifikuoti šią politiką be išankstinio įspėjimo.

PARSIUSTI.LT gali blokuoti jūsų vartotojo ID savo nuožiūra  be išankstinio įspėjimo ar paaiškinimo.

Vartotojo turinys

Šiose nuostatose ir nuostatose „jūsų vartotojo turinys“ reiškia medžiagą (įskaitant be apribojimų tekstą, vaizdus, garso medžiagą, vaizdo medžiagą ir garso ir vaizdo medžiagą), kurią jūs pateikiate į šią svetainę bet kokiu tikslu.

Jūs suteikiate svetainei PARSIUSTI.LT pasaulinę, neatšaukiamą, neišimtinę ir nemokamą licenciją naudoti, atkurti, pritaikyti, paskelbti, versti ir platinti jūsų vartotojo turinį bet kurioje esamoje ar būsimoje laikmenoje. Jūs taip pat suteikiate svetainei PARSIUSTI.LT teisę sublicencijuoti šias teises ir teisę pareikšti ieškinį dėl šių teisių pažeidimo.

Jūsų vartotojo turinys neturi būti nelegalus ar neteisėtas, jis neturi pažeisti jokių trečiųjų šalių įstatyminių teisių ir negali sukelti teisinių veiksmų prieš jus, PARSIUSTI.LT ar trečiąją šalį (kiekvienu atveju pagal bet kurią taikomą įstatymas).

Jūs neturite dėti turinio į svetainę, kuriam kada nors buvo iškeltas grasinimų ar faktinis teismo procesas ar kitas panašus skundas.

PARSIUSTI.LT pasilieka teisę taisyti ar pašalinti bet kokią medžiagą, pateiktą šioje svetainėje arba saugomą PARSIUSTI.LT serveriuose, arba priglobtą ar paskelbtą šioje svetainėje.

PARSIUSTI.LT neįsipareigoja prižiūrėti jokio turinio paskelbimo šioje svetainėje.

Jokių garantijų

Ši svetainė teikiama tokia, kokia ji yra, be jokių aiškių ar numanomų pareiškimų ar garantijų. PARSIUSTI.LT neprisiima jokios garantijos dėl šios svetainės ar šioje svetainėje pateikiamos informacijos ir medžiagos.

Nepažeisdamas pirmesnės pastraipos bendrumo, PARSIUSTI.LT negarantuoja, kad:

  • ši svetainė bus nuolat prieinama arba prieinama išvis; arba
  • informacija šioje svetainėje yra išsami, teisinga, tiksli ar neklaidinanti.

Niekas šioje svetainėje nėra jokio pobūdžio patarimas. Jei jums reikia patarimo dėl bet kokių teisinių, finansinių ar medicinos klausimų, turėtumėte pasikonsultuoti su atitinkamu specialistu.

Atsakomybės apribojimai

PARSIUSTI.LT neatsako už jus (įstatymų pažeidimų  ar kitaip) už šios svetainės turinį, naudojimą ar kitaip su ja susijusiais:

  • už bet kokius tiesioginius nuostolius;
  • už bet kokius netiesioginius, specialius ar iš to kylančius nuostolius; arba
  • už bet kokius verslo nuostolius, pajamų, pajamų, pelno ar numatomų santaupų praradimą, sutarčių ar verslo ryšių praradimą, reputacijos ar prestižo praradimą arba informacijos ar duomenų praradimą ar sugadinimą.

Šie atsakomybės apribojimai galioja net tuo atveju, jei PARSIUSTI.LT buvo aiškiai informuotas apie galimus nuostolius.

Pagrįstumas

Naudodamiesi šia svetaine jūs sutinkate, kad atsakomybės apribojimai, nurodyti šioje tinklavietės atsisakyme, yra pagrįsti.

Jei nemanote, kad jie yra pagrįsti, neturite naudotis šia svetaine.

Kitos nuostatos

Jūs sutinkate, kad PARSIUSTI.LT, kaip ribotos atsakomybės subjektas, yra suinteresuotas apriboti savo darbuotojų asmeninę atsakomybę. Jūs sutinkate, kad nepareikšite jokių pretenzijų asmeniškai prieš PARSIUSTI.LT darbuotojus dėl patirtų nuostolių, susijusių su svetaine.

Nepažeisdami ankstesnės pastraipos, jūs sutinkate, kad garantijų ir atsakomybės apribojimai, nustatyti šiame tinklalapio atsisakyme, apsaugos PARSIUSTI.LT pareigūnus, darbuotojus, atstovus, dukterines įmones, teisių perėmėjus, pavedimus ir subrangovus, taip pat MB "KODO MAFIJA".

Neįgyvendinamos nuostatos

Jei kuri nors šios tinklavietės atsisakymo nuostata yra arba yra nustatyta, kad ji yra neįvykdoma pagal taikomus įstatymus, tai neturės įtakos kitoms šios svetainės atsisakymo nuostatoms.

Kompensacija

Jūs šiuo besąlygiškai įsipareigojate, kad svetainei PARSIUSTI.LT būtų atlyginta už bet kokius nuostolius, žalą, išlaidas, įsipareigojimus ir išlaidas (įskaitant be apribojimų teisines išlaidas ir visas sumas, kurias PARSIUSTI.LT sumokėjo trečiajai šaliai pretenzijos ar ginčo sprendimas dėl PARSIUSTI.LT teisinių patarėjų patarimų), kuriuos patyrė MB "KODO MAFIJA" ar patyrė PARSIUSTI.LT dėl jūsų pažeistų šių sąlygų ir sąlygų ar dėl bet kokių pretenzijų, kad jūs pažeidėte bet kurią šių sąlygų nuostatą.

Šių sąlygų pažeidimas

Nepažeisdamas kitų PARSIUSTI.LT teisių, nurodytų šiose sąlygose, bet kokiu būdu pažeisdamas šias taisykles ir nuostatas, PARSIUSTI.LT gali imtis tokių veiksmų, kuriuos PARSIUSTI.LT mano esant tinkamus pažeidimui pašalinti, įskaitant sustabdyti jūsų prieigą prie interneto, uždrausti prieigą prie interneto, užblokuoti kompiuterius, naudojančius jūsų IP adresą, patekti į svetainę, susisiekti su savo interneto paslaugų teikėju ir paprašyti, kad jie užblokuotų jūsų prieigą prie svetainės ir (arba) iškelti jums teismo procesą.

Variacija

PARSIUSTI.LT gali retkarčiais peržiūrėti šias taisykles ir nuostatas. Peržiūrėtos sąlygos bus taikomos naudojimui šia interneto svetaine nuo patikslintų sąlygų paskelbimo šioje svetainėje dienos. Prašome reguliariai tikrinti šį puslapį, kad įsitikintumėte, jog esate susipažinę su dabartine versija.

Paskyrimas

MB "KODO MAFIJA" gali perduoti, perduoti subrangos sutartis ar kitaip tvarkyti PARSIUSTI.LT teises ir (arba) įsipareigojimus pagal šias sąlygas ir nepranešdamas jums arba negavęs jūsų sutikimo.

Jūs negalite perleisti, perduoti subrangos sutarčių ar kitaip tvarkyti savo teisių ir (arba) įsipareigojimų pagal šias sąlygas.

Atskiriamumas

Jei bet kuris teismas ar kita kompetentinga institucija nustato, kad šių sąlygų nuostata yra neteisėta ir (arba) neįgyvendinama, kitos nuostatos galios toliau. Jei kuri nors neteisėta ir (arba) neįgyvendinama nuostata būtų teisėta ar vykdytina, jei dalis jos būtų panaikinta, ta dalis bus laikoma išbraukta, o likusi nuostata galios toliau.

Pilnas susitarimas

Šios sąlygos kartu su PARSIUSTI.LT privatumo politika sudaro visą sutartį tarp jūsų ir PARSIUSTI.LT dėl jūsų naudojimosi šia svetaine ir pakeičia visas ankstesnes sutartis dėl jūsų naudojimosi šia svetaine.

Įstatymai ir jurisdikcija

Šios sąlygos bus reglamentuojamos ir aiškinamos pagal LIETUVOS įstatymus, o bet kokie ginčai, susiję su šiomis sąlygomis ir sąlygomis, priklauso išimtinei LIETUVOS teismų jurisdikcijai.