wav icon

Jura Iki Keliu...ok2.wav - Atsisiųsti failą.

Dydis: 58.78 MB, Atsiųstas kartų: 1


Šis failas galimai yra garso įrašas, kuris buvo padarytas jūroje arba kelyje. Jame gali būti išgirsti jūros šniokščiant arba automobilio variklio garsą. Įvertinkite, ar galėtumėte sukurti temą, kuri atspindi šio garso įrašo aplinką ir atmosferą.

download ok