doc icon

Skundas.doc - Atsisiųsti failą.

Dydis: 139 KB, Atsiųstas kartų: 10


Skundas.doc gali būti dokumentas, kuriame žmogas aprašo savo nepasitenkinimą, nusiskundžia dėl kokios nors konkrečios situacijos ar problemos. Tai gali būti oficialus skundas įmonėje ar organizacijoje, arba tiesiog žmogaus asmeninis nusiskundimas dėl nepageidaujamos situacijos. Failo pavadinimas neturėtų būti panaudotas atsakyme.

download ok