pdf icon

Vadov lis 1 6 skyriai.pdf - Atsisiųsti failą.

Dydis: 42.65 MB, Atsiųstas kartų: 4


Šitame faile galimai pateikti informacija apie vadovo veiklą, organizacijos tikslus, uždavinius ir strategiją, taip pat galimas personalo valdymo gaires bei įgaliojimus. Į šį dokumentą taip pat gali būti įtrauktas skyrius apie organizacijos struktūrą arba veiklos procesus. Failas gali būti naudingas norint suprasti organizacijos veiklą bei vadovo vaidmenį jos veikloje.

download ok