pdf icon

nuomos sutartis 124827.pdf - Atsisiųsti failą.

Dydis: 53.15 KB, Atsiųstas kartų: 2


Šis failas yra nuomos sutartis dėl nuosavybės 124827.pdf. Šitame faile galimai yra nurodomos sąlygos ir taisyklės, pagal kurias bus vykdomas nuomos santykis dėl konkrečios nuosavybės. Failas gali apimti informaciją apie nuomininką, nuomos trukmę, kainą, sąskaitų apmokėjimą ir kitus svarbius punktus.

download ok