mp4 icon

improve 0.mp4 - Atsisiųsti failą.

Dydis: 46.93 MB, Atsiųstas kartų: 6


Šiame faile galimai yra video medžiaga, kuri turi būti tobulinama arba gerinama. Tai gali būti susiję su kokybės pagerinimu, montažo redagavimu arba turinio pakeitimais. Svarbu atkreipti dėmesį į tai, kas turėtų būti patobulinta, siekiant pasiekti geriausius rezultatus.

download ok