2.txt - Atsisiųsti failą.

Dydis: 0 KB, Atsiųstas kartų: 1


Failo 2.txt galbūt yra informacija apie klientus ir jų kontaktinius duomenis. Jame taip pat gali būti užsakytų prekių sąrašas arba darbuotojų darbo grafikas. Tai gali būti bet koks dokumentas, kuris svarbus tam tikrai organizacijai ar veiklai.