pdf icon

Vadov lis 1 6 skyriai 0.pdf - Atsisiųsti failą.

Dydis: 42.65 MB, Atsiųstas kartų: 1


Šiame faile galimai aprašomi verslo vadovo įgaliojimai bei atsakomybės, kad bus iškeliama ir išplėsta informacija apie tai, kokiais klausimais vadovas gali priimti sprendimus, kaip jis turi veikti ir kokias pareigas jis turi šioje organizacijoje. Taip pat galima rasti patarimus ir rekomendacijas vadovo veiklai tobulinti.

download ok