Projekto.txt - Atsisiųsti failą.

Dydis: 0.42 KB, Atsiųstas kartų: 6


Projekto.txt faile gali būti įvairių projektų planai, užduotys, biudžetai, darbo tvarkaraščiai ir kiti svarbūs projektų valdymo dokumentai. Failas gali turėti informaciją apie projekto tikslus, darbų aprašymus, atsakingus asmenis, numatomus terminus ir kitą reikalingą projektų informaciją. Failas yra svarbus projekto valdymo įrankis, kuriame renkama, tvarkoma ir saugoma visa projekto veiklos informacija.